President Donald Trump haalde met één pennentrek een streep door waterrichtlijn WOTUS, die Amerikaanse boeren haatten. Zijn voorganger Obama verbreedde de reikwijdte van de federale ‘Clean Water Act’ die oorspronkelijk slechts betrekking had op grote bevaarbare waterwegen. Obama en milieuagentschap EPA wilden in 2015 de kwaliteit van oppervlakte en grondwater zo goed mogelijk borgen. Daar komt nu alweer een einde aan. Vilt schrijft dat Trump met de afschaffing één van zijn belangrijkste verkiezingsbeloften aan boeren inlost.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Trump lost verkiezingsbelofte aan landbouwers in - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af