Rabobank pubiceerde deze week het rapport 'Agricultural Water – Free Flowing Markets Sustain Growth'. In het rapport stelt de bank dat zonder uitgebreide investeringen in watermanagement de wereld op een watertekort van 40% afstevent over 15 jaar.

"Bijna ieder land kan te maken krijgen met uitdagingen of stress op het gebied van water, ongeacht waar ter wereld en los van de historische beschikbaarheid van water", zeggen de bankdeskundigen. Zij zien een mogelijke oplossing in 'watermarkten'. "Robuustere watermarkten zullen tot vanuit economisch oogpunt efficiënter watergebruik en investeringen leiden, maar overheidsingrijpen is noodzakelijk om te voorkomen dat de samenleving met onbedoelde kosten opgescheept wordt." Watermarkten zullen er toe leiden dat de prijs van water in sommige gebieden hoger wordt en in andere juist lager.

Volgens Vernon Crowder, een van de auteurs van het rapport, zullen de noodzakelijke investeringen absoluut gedaan worden. "Op lange termijn is er geen keus. Markten lossen uiteindelijk schaarsteproblemen op. De vraag is hoe markten en het juiste toezicht geïmplementeerd zullen worden zodat beter waterbeheer en noodzakelijke investeringen tot stand komen." Crowder stelt dat wetenschappers - en in mindere mate beleidsmakers - het onderwerp op de agenda beginnen te zetten, maar nog in onvoldoende mate. Ook zijn de watermarkten nog onvoldoende ontwikkeld en afhankelijk van de mate van economische ontwikkeling van een land.

"Zolang de waterprijzen geen afspiegeling zijn van de schaarste, zullen gebruikers er meer van vragen dan beschikbaar is. [..] Er is wereldwijde governance nodig om systemen te ontwikkelen die niet alleen duurzaam zijn, maar ook de huidige tekorten aanvullen die ontstaan zijn door jaren van overgebruik. Er zullen internationale besprekingen plaats moeten vinden om water op de juiste manier toe te kennen waar het nodig is."
Rabobank - Rabobank: Water Management A Global Opportunity
Reageer
  • Deel
Druk af