Milieu Centraal ontwikkelde een beoordelingssystematiek voor de tientallen duurzame keurmerken op voedselproducten. Omdat veel mensen de weg kwijt raken in het 'oerwoud' aan keurmerken, stelde de voorlichtingsorganisatie op basis van een 'stakeholderdialoog met overheid, wetenschap, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld' een eenduidige ordeningsystematiek op. Met de methodiek zijn keurmerken per thema (milieu, dierenwelzijn, sociale aspecten) te beoordelen. De keurmerken met de hoogste scores op de aspecten 'ambitieniveau op duurzaamheid', 'transparantie' en 'betrouwbaarheid' zijn 'solide', en kunnen bij de presentatie van de ordeningsresultaten dit najaar rekenen op positieve aandacht, aldus Milieu Centraal.
MilieuCentraal - Op zoek naar de solide voedselkeurmerken
Reageer
  • Deel
Druk af