Maandag organiseert LTO Nederland de zogeheten derogatietop. Daar moet de gezamenlijke zuivelsector een plan bedenken om de fosfaatproductie via melkkoeien te verminderen. Als Nederlandse boeren daar onvoldoende in slagen, zullen ze minder mest uit mogen rijden en moet er fors in de veestapel worden gesneden. De overheid zegt geen wettelijke middelen te hebben om de fosfaatproductie te verlagen. Nog onduidelijk is wie precies bij de top mogen meepraten, schrijft Boerderij. Duidelijk is wel dat LTO Nederland flink meer geld van de overheid wil dan de €23 miljoen die Brussel aan Nederland ter beschikking heeft gesteld om de boerencrisis te lenigen.
Nieuwe Oogst - Melkveehouderijsector houdt maandag derogatietop
Reageer
  • Deel
Druk af