Het Belgische 'Instituut voor Landbouw, Visserijonderzoek' (ILVO) heet voortaan 'Instituut voor Landbouw, Visserij- en voedingsOnderzoek'. Volgens topman Joris Relaes zijn voeding en landbouw onlosmakelijk met elkaar verbonden. De landbouw streeft naar 'kwaliteitsvolle primaire producten' die met zo groot mogelijke toegevoegde waarde verwerkt kunnen worden. Beide 'expertisedomeinen' kunnen bij de onderzoekers van ILVO terecht met wensen, vragen, ideeën en voorstellen om te komen tot 'meerwaardecreatie via innovatie'. Als voorbeelden van veelbelovende gezamenlijke projecten noemt ILVO kwaliteitsvarkensvlees met meer smaak, klimaatbestendige peulvruchten met gunstige eiwitsamenstelling en verwaarding van reststromen tegen voedselverspilling. ILVO lijkt mee te gaan in het veelgehoorde streven naar voedselbeleid.
VMT - ILVO is óók voeding!
Reageer
  • Deel
Druk af