In het restaurant-café dat behoort bij de boerderij van boerenvoorman Hans Huijbers (ZLTO) trof voorzitter Albert-Jan Maat van LTO Nederland zijn Franse tegenhanger Xavier Beulin van de FNSEA.

In Huijbers' boerderij in Wintelre werd volgens Nieuwe Oogst een brede range van onderwerpen besproken. Gesproken werd over stikstof- en mestbeleid dat vanuit doelwetgeving zou worden vormgegeven in plaats van het nu geldende innovatie-dodende maatregelenbeleid. Het Europese nitraatbeleid, met weliswaar verschillen tussen de EU-lidstaten, ervaren boeren als oneerlijk en onevenwichtig. LTO en FNSEA willen dat de 'goede landbouwpraktijk' mogelijk blijft en de EU-nitraatrichtlijn van daaruit wordt aangepast.

Ook stonden de delegaties stil bij de grimmige situatie in de Franse varkenshouderij. Afgesproken is dat vertegenwoordigers van de varkenshouderij uit beide landen het gesprek aangaan over een betere afstemming van vraag en aanbod in Europa van varkensvlees.

FNSEA-voorzitter Xavier Beulin is het met LTO Nederland eens dat Europa een gelijk speelveld voor agrarische ondernemers moet nastreven. Nederlandse boeren beweren bijvoorbeeld dat ze aan te zware eisen voor dierenwelzijn en milieu moeten voldoen. Franse boeren vinden dat Duitse varkensboeren onder veel gunstiger fiscale voorwaarden kunnen werken dan zij.

'De verschillen in economisch en sociaal opzicht tussen boeren in ons land en in Frankrijk zijn aanzienlijk. Maar tegelijkertijd is er veel meer dat ons bindt', zei LTO-voorzitter Maat na afloop van het overleg.

Doorgaans zijn het de boerenvakbonden die elkaar in Europa goed kunnen vinden. Dit overleg laat zien dat ook de institutionele koepels elkaar op zoeken onder druk van de boerencrisis in met name West-Europa.
Nieuwe Oogst - LTO en FNSEA willen wijziging nitraatrichtlijn - NieuweOogst.nu
Reageer
  • Deel
Druk af