De Franse minister voor landbouw Stéphane le Foll heeft afgelopen zomer mogelijk aangezet tot het maken van illegale prijsafspraken tussen veehouders, vlees- en zuivelverwerkers en supermarkten. De Europese mededingingswetgeving verbiedt dergelijke afspraken omdat ze zorgen voor oneerlijke concurrentie tussen aanbieders binnen de EU. De Commissie onderzoekt of de afspraken legaal zijn. Mogelijk zullen Frankrijk sancties moeten worden opgelegd.

De afspraken waren het gevolg van de harde acties van Franse boeren afgelopen zomer. Een groot deel van hen verkeert technisch in surséance van betaling.

Er zijn vooral afspraken gemaakt over minimumprijzen voor varkens en melk. De prijzen hielden uiteindelijk geen stand omdat ze ver uit de pas liepen met de markt.

Boerderij meldt dat de Europese Commissie klachten heeft ontvangen van marktpartijen. Ook heeft de Commissie zelf een aantal openbare aankondigingen door overheidsfunctionarissen, beroepsorganisaties en marktpartijen in Frankrijk verzameld.

Eurocommissaris voor Mededinging Margarethe Verstager schrijft: ''De Commissie verzamelt informatie over een aantal overeenkomsten die vermoedelijk tot doel hadden om prijzen te verhogen of de invoer uit andere EU-landen te beperken. Volgens de EU-wetten dient de Commissie ervoor te zorgen dat marktpraktijken niet leiden tot verstoringen of oneerlijke concurrentie op de interne markt." Volgens haar dient Frankrijk haar boeren te steunen met geld dat de Commissie daartoe heeft aangewezen en geen gebruik mag maken van machtsmiddelen die de concurrentiepositie van andere aanbieders oneigenlijk benadelen Ze wijst naar het bedrag van €62,9 miljoen dat Frankrijk vanuit Brussel heeft ontvangen voor de verlaging van financiële en sociale lasten voor boeren in de melkvee-, rundvee-, varkens- en geitensector. Omdat de Franse boeren veel meer nodig hebben om hun financiële nood op te lossen, is een impasse ontstaan.

Boerderij - EU blijft Franse prijsafspraken onderzoeken
Reageer
  • Deel
Druk af