Voedselwaakhond foodwatch verzamelde via een emailactie 80.000 handtekeningen voor een petitie die de EU oproept de toelating van glyfosaat niet te verlengen. foodwatch vraagt staatssecretaris Van Dam in een open brief zich namens de Nederlandse regering tegen deze hernieuwing te verzetten. De brief is mede ondertekend door Greenpeace, Milieudefensie en Wemos.

Volgende week beslist de Europese Unie over het verlengen van de toelating voor het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat. Zo lang er ernstige aanwijzingen zijn dat glyfosaat niet veilig is, vindt foodwatch dat de Europese Unie het voorzorgsbeginsel in acht moet nemen, de gezondheid van haar burgers voorop moet stellen, en de stof niet opnieuw mag toelaten.

Afgelopen zomer concludeerde het kankeronderzoeksinstituut (IARC) van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend is voor de mens – de op één na hoogste risicocategorie die het instituut hanteert. De Europese voedselveiligheidsorganisatie (EFSA) kwam echter tot de tegenovergestelde conclusie, op grond van onder meer niet openbaar onderzoek door of gesponsord door belanghebbende bedrijven.

“Het is volstrekt onacceptabel dat toezichthouders voor de toelating van potentieel schadelijke stoffen gebruik maken van geheim onderzoek dat wordt aangeleverd door bedrijven die economische belangen hebben bij deze toelating. Het is de taak van de toezichthouder om de gezondheid van mens en milieu te borgen. Dit kan alleen op basis van onafhankelijk en betrouwbaar toxicologisch onderzoek, waartoe het publiek ook inzage heeft” stelt Jurjen de Waal van foodwatch. Hij vervolgt: “Het is onbegrijpelijk dat de Europese Unie overgaat tot het goedkeuren van deze omstreden stof als zij zelf nog niet alle informatie heeft over de veiligheid van glyfosaat. Dat is volledig in strijd met het voorzorgsbeginsel dat de EU verplicht om de gezondheid van burgers voorop te stellen”.

Vanmiddag vroegen GroenLinks en de PvdA Van Dam om in Europa voor een verbod op glyfosaat te stemmen. Van Dam, bewindsman namens de PvdA, ontraadt het verbod.
Foodwatch - Noodoproep: Geen hernieuwde toelating glyfosaat totdat veiligheid is vastgesteld
Reageer
  • Deel
Druk af