Het Europees Parlement nam vandaag een resolutie aan tegen het patenteren van natuurlijke eigenschappen van planten. De resolutie was ingediend door de Nederlandse Europarlementariërs Jan Huitema (VVD), Annie Schreijer-Pierik (CDA) en Bas Belder (SGP). Belders uitspraak "Geen octrooien op leven" kreeg bijval van de Europarlementariërs.

De bestaande Europese wetgeving staat het toe dat planteneigenschappen gepatenteerd worden. Dat bleek dit voorjaar uit een uitspraak van het Octrooibureau over tomaat en broccoli. Steeds meer grote bedrijven vragen patenten aan. Er zijn al twintig octrooien verleend die betrekking hebben op ruim negenhonderd variëteiten van gewassen. Er staan nog 350 octrooien in de wachtrij. Dergelijke patenten beperken kwekers en zaadveredelaars bij de verdere ontwikkeling van betere en meer diverse rassen.

In het debat liet het Europees Parlement blijken zich zorgen te maken over de consequenties van deze ontwikkeling voor het MKB en de plantveredelingssector, die belangrijk is voor de voedselzekerheid. De namens de Europese Commissie aanwezige commissaris Christos Stylianides gaf aan de bestaande regelgeving te willen rechtzetten zonder deze volledig te herzien. Dat zou dan moeten gebeuren in de aankomende periode van het Nederlands voorzitterschap van de EU.
Nieuwe Oogst - abcResolutie over octrooi planteneigenschappen - NieuweOogst.nu
Reageer
  • Deel
Druk af