Een team van Zweedse wetenschappers heeft op basis van menselijk DNA vastgesteld dat de eerste boeren in Europa afstammen van mensen in Anatolië (het huidige Turkije).

De wetenschappers wisten dankzij een arbeidsintensieve analyse voldoende DNA uit menselijke resten te isoleren om de eerste Europese boeren te linken aan Anatolië. Ze gebruikten zwaar verweerd menselijke botmateriaal uit de archeologische vindplaats Kumtepe, 5 kilometer van Troje. "Het is moeilijk werken met het materiaal uit deze regio, omdat het er warm is en het DNA gedegradeerd is. Maar als we willen begrijpen hoe het proces verlopen is van een jager-verzamelaarssamenleving naar een samenleving die gebaseerd is op landbouw, moeten we dit materiaal volledig analyseren", aldus een van de onderzoekers.

"Onze resultaten onderstrepen het belang van Anatolië voor de Europese prehistorie. Willen we volledig begrijpen hoe de landbouwontwikkeling zich heeft ontwikkeld, dan zullen we ons nog verder in materiaal uit de Levant moeten verdiepen", vult een collega aan. De archeogenetische onderzoeksgroep uit Stockholm werkt daartoe samen met collega's in Turkije en Iran.
Phys.org - The first European farmers are traced back to Anatolia
Reageer
  • Deel
Druk af