Overaanbod in melk zorgt ervoor dat zuivelverwerkers hun grondstof onder de kostprijs kunnen inkopen. De Franse zuivelgigant Danone wil daar niet langer misbruik van maken. Het bedrijf laat voortaan de productiekosten van melkveehouders meetellen in de aan hen uit te betalen melkprijs. Danone heeft met ruim 2.200 Franse melkveehouders een contract gesloten dat dit regelt. Ook het aanbod op de wereldwijde zuivelmarkt bepaalt mee bij de prijsstelling. Daarnaast is een bepaling opgenomen dat de hoeveelheid te leveren melk wordt afgestemd op de behoeften van Danone's afzonderlijke fabrieken. Danone zegt de wisselvalligheid van de melkprijs "wat te willen beperken."
Boerderij - Danone verwerkt productiekosten in melkprijs
Reageer
  • Deel
Druk af