De grootschalige kloonfabriek in wording in China zou in potentie ook mensen kunnen klonen. Maar dat zal - in ieder geval op korte termijn - niet gebeuren, verzekert topman Xu Xiaochun. Boyalife richt zich vooralsnog op het klonen van runderen om de Chinese rundvleesproductie te vergroten.

De hypermoderne kloonfabriek, een joint-venture tussen het Chinese Boyalife Group en de Zuid-Koreaanse Sooam Biotech Research Foundation, werkt op dit moment aan het verbeteren van de mogelijkheden om apen te klonen voor proefdieronderzoek. Omdat apen nauw verwant zijn aan mensen, is het klonen van mensen maar een klein stapje verder. In een recent interview benadrukte Xu Xiaochun dat er geen sprake is van het mogelijk klonen van mensen. "Nee, we doen niet aan het klonen van mensen, we gaan geen Frankensteins maken. Onze technologie is zeer geavanceerd... maar zonder regels kan technologie ook schadelijk zijn. [..] Iedere technologie moet een grens hebben."

Xu voegt er aan toe dat maatschappelijke waarden geen gelijke tred houden met de voortgang van de technologie, maar dat dat in de loop der tijd kan veranderen. "Misschien denken mensen over 100 of 200 jaar wel dat deze technologie ook de diersoort mens ten goede kan komen... Boyalife zal zich aanpassen aan de sociale waarden."
Daily Mail - Chinese cloning factory WON?T make ?Frankensteins'
Reageer
  • Deel
Druk af