Consumenten verlangen naar veiligheid en geborgenheid. Het is niet aan de wetenschappers en multinationals om de maatschappij vooruitgang op te dringen. Dat stuit op weerstand. Veredelaars zullen daar wel degelijk rekening mee moeten houden. Dit geluid overheerste op het symposium van Naktuinbouw ter gelegenheid van het afscheid van Kees van Ettekoven als hoofd Rassenonderzoek. "Eigenlijk kun je er niet omheen om samen met burgers de onderzoeksagenda op te stellen", zei ook Jan Staman, oud-directeur van het Rathenau Instituut. Volgens hem kunnen veredelaars de verbinding vinden door het ontwikkelen van duurzame producten, die gezond en veilig zijn.
Sierteeltnet - 'Betrek de maatschappij bij veredelingsprogramma'
Reageer
  • Deel
Druk af