Bewoners van de Amsterdamse wijk Slotermeer bepalen zelf hoe zij hun wijk gezonder kunnen maken. Ze doen mee aan het project 'Kijk! Een gezonde wijk' door met een app (on)gezond gedrag in hun wijk te signaleren. "Door de app gaan bewoners veel bewuster om met het begrip gezondheid", zegt de directeur van stichting Eigenwijks. Tot de gezondheidsproblemen van de wijk blijken eenzaamheid en overgewicht te behoren. Bestuurders en bewoners zijn enthousiast over de interactie die de app met zich mee brengt. "Je zou de app een nieuwe vorm van democratie kunnen noemen", zegt een bestuurder op de NOS.
NOS - Bewoners Slotermeer appen over gezond en ongezond gedrag
Reageer
  • Deel
Druk af