De Europese Commissie stelt €30 miljoen beschikbaar voor een melkprogramma voor Syrische kinderen. Met het geld zal de EU melk aankopen bij Europese melkboeren. De maatregel maakt onderdeel uit van het pakket crisismaatregelen dat de Commissie in september vorig jaar aankondigde.

"Ik ben verheugd dat dit programma eindelijk groen licht heeft gekregen", aldus landbouwcommissaris Phil Hogan. "Dit programma realiseert twee prioritaire doelstellingen van de Commissie: enerzijds ondersteunt het melkveehouders, anderzijds maakt het ook deel uit van onze focus op de grote uitdaging die de vluchtelingencrisis is.”

De Commissie benadrukt dat het om melk gaat en niet om melkpoeder, zodat mogelijke gezondheidsrisico's door mengen met vervuild water, vermeden worden. Naar schatting 350.000 kinderen in Syrië zullen de melk via bestaande voedseldistributieprogramma’s ontvangen. Het langlopende conflict in Syrië heeft er voor gezorgd dat bij veel gezinnen, die voor de oorlog dagelijks melk dronken, melk nu helemaal uit het dieet is verdwenen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Europese melk voor 350.000 Syrische kinderen - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af