Na het Living Planet Report van het Wereld Natuur Fonds en de wetenschappelijke publicatie over biodiversiteit in Nature van vorige week, doen nu ook de Verenigde Naties een duit in het zakje. Het gaat slecht met de biodiversiteit, schrijven zij in de Global Biodiversity Outlook die dinsdag werd gepubliceerd. Dit rapport verschijnt iedere 5 jaar en heeft net zo'n status als de IPCC klimaatrapporten. Het beschrijft ijskoud dat we in 2020 zelfs niet één van de in 2010 afgesproken twintig biodiversiteitsdoelen volledig hebben gehaald. Een schamel zestal van de 20 doelen is gedeeltelijk gehaald.

Niet alleen de biodiversiteit is in gevaar doordat deze doelen niet of slechts gedeeltelijk zijn gehaald. Door de samenhang van de verschillende duurzame doelen, de zogeheten SDG's, verkleint teruglopende biodiversiteit ook de kans op realisatie van de andere duurzame ontwikkelingsdoelen en klimaatplannen. In het meest sombere scenario dat daar weer het gevolg van is, verdwijnt zelfs de mensheid als onderdeel van de wegkwijnende natuur.

Het jongste rapport van de Verenigde Naties is het zoveelste met alweer dezelfde boodschap aan de mensheid: onderneem actie! Tegelijkertijd lijkt het bewustzijn voor klimaatverandering en afname in biodiversiteit onder consumenten te groeien, maar toch blijken we nauwelijks echt in beweging te komen en ons gedrag te veranderen.