De Europese Commissie, de Europese lidstaten en de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA beschikken over een nieuw instrument dat de beoordeling van de cumulatieve risico's van blootstelling aan chemische gewasbeschermingsmiddelen in voedsel mogelijk maakt. De nieuwe softwaretool, de Monte Carlo Risk Assessment (MCRA), berekent het effect van een gelijktijdige blootstelling aan meerdere bestrijdingsmiddelen. Tot op heden was het cumulatieve effect niet aan de orde bij de risicobeoordeling van pesticiden.

De eerste versie van de Monte Carlo Risk Assessment is ontwikkeld in het ACROPOLIS project. In dit project, gecoördineerd door het RIVM, namen onderzoekers, wetenschappers en regelgevers uit 14 landen deel. De tool is het directe resultaat van een partnership tussen het RIVM en de Europese autoriteit EFSA. Het RIVM stelt de tool ter beschikking aan de Europese Commissie en lidstaten.

De komende tijd gaat MCRA uitgetest worden bij het inschatten de gestapelde blootstelling aan 100 verschillende bestrijdingsmiddelen, die een gezamenlijk effect kunnen hebben op de schildklier of het zenuwstelsel. Blijkt de tool succesvol, dan verwacht de EFSA geleidelijk te kunnen beginnen met het opnemen van risicobeoordelingen in haar analyse van de cumulatieve chronische en acute risico's voor de gezondheid van de consument. Voor de berekeningen wordt gebruik gemaakt van monitoring gegevens van alle Europese lidstaten. De Europese Commissie gaat nu op basis van opgedane ervaringen nader onderzoeken hoe de resultaten gebruikt kunnen worden in toekomstig Europees beleid.
AgriHolland - AgriHolland Nieuws: Tool voor cumulatieve risicobeoordeling blootstelling aan pesticiden in voedsel
Reageer
  • Deel
Druk af