Boeren die vooral grasland in gebruik hebben, mogen meer stikstof uit koeien- en andere graasdierenmest op hun land brengen dan de Europese norm toestaat. Die afwijking is verleend omdat de graslandopbrengsten onder Nederlandse omstandigheden hoog zijn en hierdoor een lager risico bestaat op negatieve effecten voor het milieu bij gebruik van meer stikstof (N).

Nederland krijgt al jaren een zogeheten derogatie voor deze afwijking. In plaats van 170 kilogram stikstof mogen boeren die aan de voorwaarden van de regeling voldoen tot 250 kg N/ha op hun land brengen. Daardoor kunnen Nederlandse koeienboeren en andere graasdierhouders intensiever boeren dan de EU-norm officieel toestaat.

Omdat Nederlandse melkveehouders door het vervallen van het melkquotum flink meer dieren zijn gaan houden, hebben ze de mestproductie in Nederland fors laten groeien. Dat leidde al tot een gespannen situatie die is uitgemond in een regeling voor verhandelbare fosfaatrechten. De rechten moeten de productiedrang van de boeren beteugelen.

Pikant is echter dat de overschrijding van de nitraatnormen die automatisch met de overproductie van teveel fosfaat (mest bevat beide stoffen) meekomt niet officieel is gemeld aan de centrale overheid in Brussel. Dat zou de derogatie in gevaar kunnen brengen.

Als dat gebeurt, dan zullen Nederlandse melkveehouders minimaal 20% van hun dieren moeten afvoeren. Dat berekende het LEI in opdracht van LTO Nederland.

Volgens melkveehoudersvoorman Kees Romijn van LTO pakken de cijfers in werkelijkheid nog vervelender uit. "De cijfers van het LEI zijn zelfs nog enigszins geflatteerd", zegt hij. “De onderzoekers hebben de dieraantallen van 2013 gebruikt. We weten allemaal dat er nu zo’n tien procent meer dieren zijn", aldus Romijn op de site van LTO Nederland.

Boerderij kwam afgelopen week met een berekening van de krimp in dieren die voort zal vloeien uit de fosfaatrechtenregeling. Het zou gaan om 160.000 dieren. De totale Nederlandse melkveestapel telt volgens de CBS statistieken op dit moment 1,62 miljoen dieren. Het verlies van de afwijking van de nitraatrichtlijn, de derogatie, zou dan ook zorgen voor een dubbel zo grote afvloeiing van het aantal dieren. Het overschrijden van de nitraatnorm brengt de boeren in veel zwarter vaarwater. Daarbij komt echter dat de fosfaatrechten in de toekomst vermoedelijk de winstgevendheid en het concurrentievermogen van de Nederlands melkveehouderij zullen aantasten.
Boerderij - Fosfaatrecht hakt erin op melkveebedrijf
Reageer
  • Deel
Druk af