In 1915 gaf de gemiddelde Nederlandse melkkoe bijna 2.750 kilo melk per jaar. Honderd jaar later is de melkproductie per koe gestegen naar ruim 8.000 kilo per jaar. In 1915 produceerde Nederland daar 107.000 ton kaas mee. In 2014 werd meer dan het zevenvoudige aan kaas geproduceerd: 768.000 ton.

Dat valt af te lezen uit een infographic in de jubileumserie van Boerderij 100 jaar. In 1955 was het gemiddelde voor alle Nederlandse melkkoeien gestegen tot 3.800 kilo melk. Zorgvuldig fokken (al in 1905 gaven koeien op de betere fokbedrijven meer dan 4.000 kilo per jaar) en de kaasproductie stuwden deze ontwikkeling.

Het aantal melkkoeien per bedrijf is in 100 jaar toegenomen van 3 à 4 in 1915 tot gemiddeld 85 in 2014.
Melkproductie afgelopen eeuw spectaculair gestegen
Reageer
  • Deel
Druk af