De Belgische minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) wil alle 500.000 zorgverleners in België verplichten om een 'portfolio' - een voor de overheid toegankelijk dossier - bij te houden waarin ze hun diploma's, bewijzen van bijscholingen, verslagen van hun activiteiten en specialisaties bijhouden. De Block werkt aan een nieuw systeem om in de gaten te houden of zorgverleners hun werk naar behoren doen en niet onder een dekmantel als kwakzalvers opereren. Inspecteurs van de FOD Volksgezondheid krijgen de bevoegdheid om te controleren of zorgverleners hun portfolio correct bijhouden. In België regelt de wet 'kb 78' de uitoefening van gezondheidszorgberoepen. Deze wet is na bijna 50 jaar aan herziening toe en wordt volgend jaar herschreven.
De Standaard - De Block opent jacht op charlatans
Reageer
  • Deel
Druk af