Vanmorgen bracht Wakker Dier een door het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) opgesteld rapport naar buiten. Het rapport schetst de consequenties van het fosfaatreductieplan van het staatssecretaris Van Dam (EZ) voor de Nederlandse melkveehouderij. Het plan moet het milieu beschermen tegen de productie van teveel fosfaat. In boerentaal samengevat zegt het plan dat Van Dam 'de koe kapot melkt', door maximale productie toe te staan bij een minimale fosfaatuitstoot. In het Algemeen Dagblad erkent Kees Romijn van boerenkoepel LTO dit welzijnsprobleem. Hij zegt dat het rapport van Wakker Dier "genuanceerd" moet worden bekeken: duurzaamheid staat op gespannen voet met welzijn.
AD - 'Melkkoe dupe van nieuwe milieuregels'
Reageer
  • Deel
Druk af