Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek op grond van de Leefstijlmonitor 2015.

In totaal kampt 43% van alle Nederlanders met overgewicht. Van de mannen is 46,2% te zwaar, waarvan 10,3% obees. Van de vrouwen is 39,9% te zwaar en is in 12,9% sprake van obesitas. Sinds de jaren '80 is het aandeel obese Nederlanders meer dan verdubbeld. Naarmate mensen ouder zijn, neemt het aandeel mensen met overgewicht en obesitas toe.

Van de laagst opgeleide Nederlanders heeft 65% matig of ernstig overgewicht. Een kwart is obees. Van de hoogst opgeleiden heeft 35% overgewicht; bij 6% is sprake van obesitas. Zelfs als gecorrigeerd wordt voor leeftijdsverschillen, blijken laag opgeleiden vaker overgewicht te hebben dan hoog opgeleiden. "Of een laag onderwijsniveau de kans op overgewicht of obesitas verhoogt, of omgekeerd, of dat beide het gevolg zijn van andere factoren, kan op basis van dit onderzoek niet worden vastgesteld. Mogelijk zijn zelfs alle drie waar", meldt het CBS.
CBS - CBS - Kwart van laagst opgeleiden heeft obesitas - Persbericht
Reageer
  • Deel
Druk af