De Nederlandse kottervisserij behaalde over 2015 een 'historisch hoog' nettoresultaat van €48 miljoen. Dat blijkt uit het rapport Visserij in Cijfers van onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR. Het resultaat is het gevolg van lage brandstofprijzen en goede verkoopprijzen voor schol en tong. De kottervissers voerden in 2015 81 miljoen kilo vis aan.

De Nederlandse visserijvloot telt in totaal 600 schepen, waaronder 280 kotters. De kottervisserij is de afgelopen jaren overgestapt van het traditionele boomkortuig op de duurzame pulsvisserij, die minder brandstof eist. De visserij is in 20 jaar 75% minder brandstof gaan verstoken en wist op die manier ook de CO2-uitstoot met 57% te verminderen, van 985 kiloton CO2 per jaar in 1995 tot 237 kiloton in 2015. Per kilo aangevoerde vis is de CO2-uitstoot gedaald van 7,57 kg CO2 (1995) naar 3,24 kg CO2 in 2014.

De zeevisserij voerde vorig jaar 243 miljoen kilo aan. De belangrijkste vissoorten zijn haring (31%), blauwe wijting (23%), horsmakreel (19%), makreel (18%) en sardine (5%). De aanvoer van vis door de grote zeevisserij vertoont een dalende trend, in 2014 werd 296 miljoen kilo aangevoerd, in 2005 circa 460 miljoen kilo.

Vanaf dit jaar krijgen de kottervissers te maken met de aanlandplicht. In 2019 moeten "alle discards, ondermaats gequoteerde vis en maatse vis waarvoor geen quotum beschikbaar is", aan wal brengen. Dat gaat, zo verwacht het LEI, een fors stempel drukken op de economische prestaties van de sector.
Het Financieele Dagblad - Historisch hoog resultaat voor kottervissers
Reageer
  • Deel
Druk af