Het kabinet verzet zich tegen de plannen van de Europese Commissie voor strengere visserijregels. Door die plannen dreigt de 'aloude garnalenvisserij' verloren te gaan. Nederland gaat de komende maanden op zoek naar medestanders binnen Europa, om de EC-plannen te kunnen dwarsbomen.
Begin maart meldde zich de visserijsector aan de poorten van Paleis Noordeinde met een 'brandbrief' aan de koning. De sector maakte zich hevig zorgen over het Europese voornemen om de 'maritieme ecosystemen' in de EU beter te beschermen. Dat wil de Commissie doen door vanaf 2024 de 'bodemberoerende visserij' in Natura 2000-gebieden te verbieden.

Dat is een directe bedreiging voor de Nederlandse garnalenvisserij, die grotendeels - maar ook te veel - in Natura 2000-gebieden plaatsvindt, zoals de Waddenzee. In combinatie met het stikstofbeleid van de overheid en de zware tijden die de visserij toch al doormaakt, "dreigen nog eens tientallen van de slechts 160 overgebleven actieve garnalenvisserijschepen dit jaar, vooralsnog zonder enige compensatie, ten onder te gaan," schreven de vissers in hun brief.

'Onzalige voorstellen'
Vervolgens verwierf een door VVD, CDA, SGP, ChristenUnie en BoerBurgerBeweging ingediende motie om samen te werken met andere Europese landen en "zich in te spannen een meerderheid te vormen tegen deze onzalige voorstellen" een ruime Kamermeerderheid. Die meerderheid komt niet uit de lucht vallen, volgens de NRC, aangezien de Kamer en het kabinet "sowieso op scherp staan bij alle natuurvoorschriften die uit Brussel komen. Doordat eerdere kabinetten in de voorgaande decennia instemden met strenge beschermingsnormen voor de Natura 2000-gebieden, is in Nederland de huidige impasse rond het overschot aan stikstofuitstoot ontstaan."

En dus gaat het kabinet mee met het verzoek 'een krachtig nee' te laten horen, valt te lezen in de Kamerbrief van minister Piet Adema (LNV), mede namens minister Christianne Van de Wal (Natuur en Stikstof). "De ministerraad zegt zich aan de geldende internationale en nationale milieuregels te houden, maar wil daar niet nog een schepje bovenop doen", schrijft de NRC.

Volgens het kabinet ontbreekt wetenschappelijke onderbouwing en nuance en houdt de EC onvoldoende rekening met de economische gevolgen voor met name de garnalenvisserij. Alleen al de Nederlandse garnalenvissers halen jaarlijks zo'n 15 miljoen kilo garnalen uit zee - die overigens grotendeels door onze zuiderburen worden opgegeten.

Medestanders
In de brief zegt minister Adema toe "actief op zoek te gaan naar medestanders", aldus de Volkskrant. Ook in België, Duitsland, Frankrijk en Spanje zouden kritische geluiden over de EC-plannen te horen zijn.

Opvallend is dat één van de middelen die Adema in de strijd wil gooien het stimuleren van de 'ontwikkeling van technische innovaties' is. In dat verband heeft hij het 'pulstuig' genoemd, dat minder impact heeft op de zeebodem, selectiever vist en energiezuiniger is. Zou Adema niet weten dat het vorige kabinet in 2021 het pulsvissen zo ongeveer persoonlijk om zeep heeft geholpen door politiek nogal onhandig 'gesjoemel'? De beoogde alliantiepartner Frankrijk was toen onze felste tegenstander.