Kinderen die niet ontbijten hebben twee keer zoveel kans op overgewicht en obesitas als kinderen die twee keer - thuis en op school - ontbijten. Dat zou blijken uit Amerikaans onderzoek uitgevoerd door wetenschappers van de Yale University.

Het onderzoek richtte zich op de vraag welk ontbijtpatroon het gunstigst is in relatie tot gezondheid en gewicht. Eerder onderzoek wees uit dat kinderen die ontbijten beter presteren op school, gezonder zijn en een beter gewicht hebben. Om die reden hebben veel scholen 'ontbijtclubs' of een ochtendmaaltijd ingesteld. Een aantal kinderen ontbijt daardoor dubbel. Daar worden ze desondanks niet dikker van dan hun leeftijdsgenoten. Kinderen die regelmatig niet ontbijten, blijken juist wel dikker te worden.

Het onderzoek volgde 584 scholieren van 12 verschillende scholen, die op school een gratis ontbijt en lunch kregen. De onderzoekers hielden de ontbijtlocatie, het eetgedrag en het gewicht van de scholieren bij in de periode 2011-2013. Ze stelden 6 verschillende patronen vast: (1) regelmatig het ontbijt overslaan, (2) onregelmatig op school ontbijten, (3) onregelmatig thuis ontbijten, (4) regelmatig thuis ontbijten, (5) regelmatig op school ontbijten en (6) dubbel ontbijten.

Tot haar verrassing constateert onderzoeker dr. Marlene Schwartz: "dat ons onderzoek lijkt uit te wijzen dat het met betrekking tot de relatie tussen ontbijten en op school en het lichaamsgewicht beter is twee keer te ontbijten dan het ontbijt over te slaan."
Daily Mail - Why TWO breakfasts are better than none
Reageer
  • Deel
Druk af