Dat zeggen de Nederlandse supermarkten in reactie op een open brief van Kamerlid Jaco Geurts (CDA) aan Martijn van Dam, de nieuwe staatssecretaris van EZ die op 5 november verscheen in het Nederlands Dagblad. Volgens Geurts moet de inkoopmacht van boeren aan banden worden gelegd en moeten boeren, in weerwil van het gangbare mededingingsbeleid, gezamenlijke verkooporganisaties kunnen vormen.

Afgelopen weekend schreven de supermarkten gezamenlijk dat Geurts er niets van begrijpt. Volgens de supers zijn boeren geen slachtoffers van de supers, maar van de markt die zij overvoeren met hun productie. Politici zouden boeren verder de das om doen door hen op te zadelen met hoge kosten.

De supermarkten schrijven: Boeren zijn voor de prijs die zij voor hun producten krijgen, afhankelijk van de dynamiek op de Europese markt van vraag en aanbod. Als het aanbod toeneemt, zoals in veel sectoren het geval is, en de vraag blijft gelijk, dan daalt de prijs. Bijzonder vervelend is dat in de praktijk de vraag zelfs daalt, door het wegvallen van exportmarkten als Rusland en een flinke vraaguitval in China. Ook in Nederland neemt de consumptie van bijvoorbeeld vlees af. Overproductie en vraaguitval zijn beide krachten die leiden tot lage prijzen. Daar hebben supermarkten part noch deel aan. [...]. Ondertussen zorgt de politiek voor sterk kostprijsverhogende maatregelen voor boeren. Zoals het afschaffen van de belastingkorting op rode diesel, het in rekening brengen van handhavingskosten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en het zeer uitgebreide eisenpakket op gebied van het mestbeleid.

Supermarkten zien zich keer op keer gesteld tegenover onbegrip voor hun verweer tegen maatregelen zoals Geurts en andere politici met een boerenachterban die inmiddels verschillende keren hebben voorgesteld. Behalve onder economen en branchegenoten, wordt hun argumentatie nauwelijks serieus genomen.
Boeren zijn geen slachtoffer van supermarkten
Reageer
  • Deel
Druk af