De populaties wilde dieren zijn sinds 1970 wereldwijd met 58% gedaald. Zonder beleidsverandering is in 2020 tweederde van de populaties zoogdieren, vogels, vissen, reptielen en amfibieën verdwenen. Dat blijkt uit het tweejaarlijkse Living Planet Report waarin het WNF het wereldwijde natuurverlies in kaart brengt. Niet alleen kwetsbare soorten als orang-oetans, olifanten en neushoorns staan onder druk. En niet alleen klimaatverandering en stroperij, maar ook intensieve voedselproductie beperkt de leefgebieden van dieren. Volgens het WNF zitten we op de rand van een 'massale uitstervingsgolf', maar kan de mens het tij keren. In de NRC plaatsen ecologen een kritische noot bij het rapport.
de Volkskrant - Veel minder zoetwaterdieren door bouw dammen en stroperij | Binnenland | de Volkskrant
Reageer
  • Deel
Druk af