Steeds meer jonge kinderen belanden op de operatietafel om daar onder narcose een uitgebreide tandheelkundige behandeling te ondergaan. In 2012 ging het om 1.248 operaties, in 2013 om 1.401 en in 2014 zou de teller op ongeveer 1.500 uitkomen. Die cijfers zijn nog niet eens volledig. In De Volkskrant zegt Ruud Bos, hoogleraar kaakchirurgie: "Niemand kent de exacte getallen. Maar we zien het overal: het aantal kinderen met een gaaf gebit neemt schrikbarend af." Inmiddels zou bij zo'n 10% van de Nederlandse kinderen het gebit in slechte staat verkeren. TNO constateerde in 2010 dat er op populatieniveau "al jarenlang geen sprake meer is van een verdere verbetering van het percentage 5-jarige kinderen met een cariësvrij melkgebit". In die leeftijdsgroep heeft 41% een gaaf gebit.

De redenen voor de verslechterende tandgezondheid zijn divers. Minder aandacht voor het gebit, bij ouders én zorgverzekeraars, minder aandacht voor preventie bij tandartsen en zorgverzekeraars, ouders die zelf ook niet naar de tandarts gaan. Opvallend genoeg lijkt het meer eten van suiker en snoep een ondergeschikte rol te spelen. Cor van Loveren, hoogleraar preventieve tandheelkunde: "De suikerconsumptie in Nederland blijft al jaren constant op 40 kilo per persoon per jaar. Wat we wel zien, is dat veel jonge kinderen 's avonds een zuigfles limonade mee naar bed krijgen. [..] Een nieuwe ontwikkeling is dat antroposofische ouders tandpasta zonder fluoride kopen. Dat zijn ouders die opgegroeid zijn in de jaren zeventig en tachtig, die het gewend zijn een goed gebit te hebben. Dat is zo vanzelfsprekend geworden dat ze denken dat het bij hun kinderen ook wel goed zal gaan. Onverstandig: poetsen met tandpasta zonder fluoride is vragen om problemen."

Een behandeling onder narcose is overigens niet onomstreden. Het is nog onbekend wat de gevolgen op lange termijn zijn voor het kinderbrein. Wat nóg verontrustender is, is dat kinderen en hun ouders niets leren van een dergelijke ingreep. Omdat voorlichting en preventie onvoldoende aandacht krijgen, wordt er niet beter gepoetst en komt het probleem net zo hard terug. "Het is hetzelfde als een levertransplantatie geven aan een alcoholist", zegt Bos. "Dweilen met de kraan open."
de Volkskrant - abcCookiewall: Cookies op de Volkskrant | de Volkskrant
Reageer
  • Deel
Druk af