Ter gelegenheid van het EU-voorzitterschap van Nederland publiceerde het CBS de uitgave 'Nederland langs de Europese meetlat 2016'. Het CBS laat in 21 hoofdstukken zien hoe Nederland het op een aantal terreinen doet ten opzichte van de andere 27 EU-lidstaten. Aan de orde komen bijvoorbeeld 'geluk, vrouwen in bètastudies, broeikasgassen, toerisme, jeugdwerkloosheid, armoede, gezondheidszorg, asielverzoeken en nog veel meer'. Boerderij lichtte er twee aspecten uit: voedselprijzen en de biologische landbouw.

Uit de CBS-publicatie blijkt dat de voedselprijzen in Nederland gemiddeld 3% onder het Europees gemiddelde liggen. Oost-Europa is het goedkoopst, Denemarken het duurst. Zo is bijvoorbeeld brood in Oost-Europa 40% goedkoper dan het EU gemiddelde. In Nederland is dat 11%, sinds de invoering van de euro is de broodprijs bij ons met 17% gestegen. Gemiddeld is dat in Europa 40% geweest. In Denemarken liggen de broodprijzen meer dan de helft hoger dan elders.
In Nederland is vlees relatief duur, wij betalen zo'n 20% meer dan elders in de EU, zegt het CBS.

Op het gebied van de biologische landbouw groeit Nederland minder snel dan andere lidstaten. De sector verviervoudigde in 30 jaar, met name in de 15 'oude' EU-lidstaten. In 10 jaar kwamen er 50% meer biologische bedrijven bij. Zo'n 250.000 bedrijven in de EU werken biologisch. Het aantal gangbare landbouwbedrijven neemt daarentegen al jaren af.

In de hele EU is inmiddels 5,6% van het areaal biologisch. In Nederland is dat 2,7%. Van de melkkoeien in de EU wordt 3,3% biologisch gehouden, tegen 1,5% in Nederland. Het percentage biologische varkenshouders in de EU ligt op 0,6%. In Nederland is dat 0,5%. Het land met de meeste biologische varkens is Oostenrijk, met 2,5%.
Boerderij - Voedselprijs Nederland 3% onder EU-gemiddelde
Reageer
  • Deel
Druk af