Het traditionele Mediterrane voedingspatroon wordt van drie kanten bedreigd. Dat schrijven de FAO en het International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM) in een rapport. Het Mediterrane dieet is sinds 6 jaar erkend als Unesco werelderfgoed, om zijn culinaire betekenis, gezondheidseffecten en verbindende werking in rurale gemeenschappen. Door klimaatverandering, verkeerd gebruik van natuurlijke bronnen en een ‘brain-drain’ die ten koste gaat van de sociale structuur van plattelandsgemeenschappen gaat veel akkerland én voedsel verloren en verdwijnt de kennis over traditionele landbouwpraktijken. Het rapport bepleit een duurzamere landbouw om de 'verkwanseling' van het Mediterrane dieet te voorkomen.
FoodNavigator - Mediterranean diet faces triple threat: FAO
Reageer
  • Deel
Druk af