Als Nederlandse melkveehouders voor 15 mei geen extra grond weten te verwerven, dan moeten tot 100.000 melkkoeien vervroegd naar de slacht. Dat is het gevolg van nieuwe regelgeving ten aanzien van mest die de groei van de melkveestapel in Nederland had moeten beteugelen. Omdat die te laat kwam, zijn boeren juist teveel koeien gaan houden.

Voor 15 mei moet 20.000 tot 30.000 hectare meer grond worden gevonden om mest op kwijt te kunnen. Omdat grond schaars is in Nederland, is het onwaarschijnlijk dat dat voldoende lukt, zodat er koeien zullen moeten verdwijnen.
Nieuwe Oogst
Reageer
  • Deel
Druk af