Voor het eerst telt de wereld meer te dikke dan te dunne mensen. Dat blijkt uit een studie, gepubliceerd in The Lancet. De studie is gebaseerd op data uit meer dan 1.600 studies, waarin in totaal 19,2 miljoen volwassenen aan bod kwamen uit 186 landen. De gebruikte maatstaf was de 'body mass index' (BMI), een schaal die gebaseerd is op de verhouding tussen de lengte en het gewicht van een persoon. Een BMI van 30 of meer geldt als obees.

In 1975 telde de wereld 105 miljoen zwaarlijvige mensen. In 2014 is dat opgelopen naar 641 miljoen mensen, waarvan de meerderheid (59%) vrouw is. Van de volwassenen met overgewicht wonen er 118 miljoen in 6 landen met hoge inkomens: Australië, Canada, Ierland, Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Polynesië en Micronesië hebben gemiddeld gezien het hoogste BMI, de VS en China tellen de meeste obese inwoners in absolute aantallen.

Sinds 1975 is het percentage mensen met ondergewicht met een derde afgenomen. In 2014 kampten wereldwijd 462 miljoen mensen met overgewicht. In Oost-Timor, Ethiopië en Eritrea heeft men gemiddeld de laagste BMI. In India en Bangladesh heeft een vijfde van de mannen en een kwart van de vrouwen ondergewicht.

Volgens onderzoeksleider Majid Ezzati van het Imperial College zijn er nu voor het eerst meer mensen op aarde die te véél dan mensen die te weinig te eten krijgen. "De afgelopen veertig jaar zijn we geëvolueerd van een wereld waarin meer dan dubbel zoveel mensen ondergewicht hadden, tot een wereld waarin meer mensen met overgewicht kampen dan met ondergewicht", aldus professor Majid Ezzati van de School of Public Health in Imperial College London.

Met het oog op de gezondheidsgevolgen van obesitas (diabetes, hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten) heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de doelstelling geformuleerd dat de stijging van obesitas moet stabiliseren in de komende 10 jaar. Uit het onderzoek blijkt dat die doelstelling waarschijnlijk niet gehaald wordt. Bestaande interventies en beleid remmen de toename onvoldoende. Teneinde een 'epidemie van zware obesitas' af te wenden, is het noodzakelijk dat overheden verdergaande maatregelen nemen.
BBC - More obese people in the world than underweight, says study - BBC News
Reageer
  • Deel
Druk af