Een piepklein spoortje resterend glyfosaat is voor advocaat Kim Richman aanleiding om de Granola Reep van General Mills aan te pakken. Het bedrijf prijst de reep aan als '100% natuurlijk'. Maar, zegt de advocaat, met zelfs maar het geringste spoortje van het bestrijdingsmiddel kan dat onmogelijk waar zijn. Wichman vindt dat er van misleiding sprake is en wil op zijn minst de claim 'natural' van de verpakking. Advocaten in de VS raden hun klanten al langer aan om niet in nodeloze geschillen te belanden. Producenten moet volledig weten wat er in een product zit, anders kunnen ze lelijk nat gaan.
Bloomberg - Is a Granola Bar "Natural" If There's a Pesticide in It?
Reageer
  • Deel
Druk af