Om melk te kunnen geven, moeten koeien regelmatig een kalf krijgen. De helft van de kalveren is mannelijk en wordt als vleesdier verwaard. Ze worden 10 dagen na geboorte vanuit geheel Europa en de Baltische staten getransporteerd naar een beperkt aantal afmest- en slachtintegraties. Nederland en Frankrijk herbergen de grootste. Ook Italië en Spanje tellen kalvermesterijen. Die dieren zijn soms 40 uur onafgebroken onderweg. Volgens dierwelzijnsorganisatie CIWF worden de dieren slecht behandeld. Ze kunnen onderweg niet eten. Een aantal overleeft de reis niet. Le Monde besteedt aandacht aan een nieuwe, Franstalige video van de organisatie over de kalvertransporten.
Le Monde - 3 000 km sans boire ni manger : pour les jeunes veaux, le transport est un supplice
Reageer
  • Deel
Druk af