De Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) vindt dat een acceptabel niveau van zout, suiker en vet in voedingsmiddelen moet worden vastgelegd. in wet- en regelgeving. Bestaande convenanten en regels op het gebied van productsamenstelling zijn te vrijblijvend en leveren onvoldoende resultaat. Europese samenwerking is volgens de KNMG essentieel om dit probleem aan te pakken. Wat betreft kindermarketing vinden de artsen dat dit enkel toegestaan mag worden voor voedingsmiddelen met een positief effect op de gezondheid. Daarnaast vinden artsen het huidige preventiebeleid te vrijblijvend. Preventie dient een prominente plaats te hebben binnen én buiten de gezondheidszorg, aldus de KNMG.
NieuwsVoorDiëtisten - Artsen willen wetgeving voor zout, suiker, vet en kindermarketing | Nieuws voor diëtisten
Reageer
  • Deel
Druk af