Voor het eerst heeft het Pentagon gegevens vrijgegeven over overgewicht en obesitas van de Amerikaanse militairen: 7,8% is te zwaar. Hoewel de cijfers niet in verhouding staan tot die voor de hele Amerikaanse bevolking, van wie 70% te zwaar of obees is, betekent het in de praktijk dat 1 op de 13 militairen te zwaar is. In 2001 was het percentage nog 1,6%, ofwel één op de 60 soldaten. Vrouwen, zwarten, hispanics en oudere militairen hebben het meest met overgewicht te kampen. Het Pentagon onderstreept dat het gewichtsprobleem geen bedreiging is voor de staat van paraatheid van de troepen.
The U.S. military has a huge problem with obesity and it' | MilitaryTimes
Reageer
  • Deel
Druk af