Amerikaanse onderzoekers stelden in een nieuw onderzoek een mogelijk verband vast tussen het eten van veel aardappelen en zwangerschapsdiabetes.

Voor het onderzoek analyseerden de wetenschappers de gegevens van ruim 15.000 vrouwen, deelnemers aan de Nurses' Health Study II. In de 10 jarige onderzoeksperiode vonden er ruim 21.600 zwangerschappen plaats. In 854 gevallen was sprake van zwangerschapsdiabetes. Nadat gecorrigeerd was voor andere risicofactoren voor zwangerschapsdiabetes, zoals leeftijd, het voorkomen van diabetes in de familie, lichaamsbeweging, kwaliteit van het voedingspatroon en BMI, vonden de onderzoeken een significante associatie tussen meer aardappels eten en zwangerschapsdiabetes. Als de vrouwen twee keer per week in plaats van aardappelen, groenten of peulvruchten aten, verlaagde dat hun risico op zwangerschapsdiabetes met 9-12%.

De onderzoekers denken dat de hoge glycemische index van aardappels - in vergelijking met andere groenten - een mogelijke verklaring voor hun bevindingen kan zijn. Ook uit andere onderzoeken is gebleken dat aardappels door hun hoge zetmeelgehalte een schadelijk effect op bloedsuikerspiegels kunnen hebben. De Amerikaanse voedingsrichtlijnen scharen de aardappels vooralsnog onder de groenten en bevelen consumptie er van aan.

De Nederlandse Gezondheidsraad concludeerde bij de recente nieuwe Nederlandse richtlijnen voor goede voeding over aardappels dat er te weinig onderzoek is om een uitspraak te kunnen doen over het verband tussen het gebruik van aardappelen en het risico op coronaire hartziekten en diabetes mellitus type 2.
BBC - Potato-rich diet 'may increase pregnancy diabetes risk' - BBC News
Reageer
  • Deel
Druk af