Door de afschaffing van het melkquotum hebben Nederlandse melkveehouders ingezet op een flinke uitbreiding van hun bedrijven. Daardoor is stapelende wetgeving nodig geworden. De laatste stap daarin is regelgeving over de zogenaamde fosfaatrechten voor boeren. Gistermiddag had daarover duidelijk bereikt moeten worden tussen vertegenwoordigers van boeren, NGO's en het ministerie van EZ. In de regiegroep is echter geen overeenstemming bereikt.

De melkveehouders in Nederland reageren teleurgesteld omdat ze nu al een jaar in onzekerheid verkeren over de financiële consequenties die de nieuwe wetgeving hen gaat brengen. Die onzekerheid in combinatie met lage melkprijzen en opgelopen bedrijfskosten als gevolg van hun uitbreidingen doet hen volgens Boerderij 'schreeuwen om duidelijkheid'.
Boerderij - Melkveehouders schreeuwen om duidelijkheid
Reageer
  • Deel
Druk af