Weidegang in de melkveehouderij zal niet verplicht worden. Staatssecretaris Martijn van Dam geeft daarmee geen gehoor aan de wensen die SP, GroenLinks en D66 in een initiatiefnota hadden verwoord. Dat meldt Boerderij.

Hoewel Van Dam graag meer koeien in de wei zou willen zien, zegt hij dat een wettelijke verplichting de overheid en het bedrijfsleven met veel onnodige kosten zou opzadelen om de naleving en controle te handhaven. De staatssecretaris gaat er van uit dat het huidige beleid zal leiden tot meer weidegang.

Van Dam zegt dat hij met de sector afspraken heeft gemaakt om weidegang te stimuleren. Zo is weidegang een studieonderdeel van agrarische opleidingen en zijn er fiscale investeringsregelingen voor de toepassing van weidegang in melkveebedrijven. Daarnaast worden boeren door melkverwerkers beloond als ze zich extra inspannen voor weidegang.
Boerderij - Geen wettelijk verplichte weidegang
Reageer
  • Deel
Druk af