In het Brabantse Deurne is een laagpathogene H5-vogelgriepvariant aangetroffen. Het gaat om een bedrijf met 11.000 kalkoenen, 3.500 fazanten en 2.000 eenden met buitenuitloop. Het bedrijf wordt uit voorzorg geruimd, omdat laagpathogene vogelgriep kan muteren in een hoogpathogene variant. De besmetting kwam aan het licht bij de reguliere monitoring op vogelgriep; er zijn geen klinische verschijnselen geconstateerd. De pluimveekoepel Avined benadrukt de de noodzaak van algehele alertheid op vogelgriep, vooral na de melding van hoogpathogene vogelgriep H5N8 uit Hongarije. "Voor vrachtauto's die pluimvee of eieren vanuit Hongarije vervoeren geldt daarom de verplichte dubbele reiniging en ontsmetting", schrijft Boerderij.
Boerderij - Hoogpathogene vogelgriep in Hongarije
Reageer
  • Deel
Druk af