De productie van een liter wijn zorgt voor circa 5 liter afvalwater. Het Australische afvalwaterverwerkingsbedrijf Factor UTB ontwikkelde een 'smart' oplossing. Het bedrijf 'oogst' lokale bacteriën uit rioolpijpen, wijnafvoeren en afvalwaterlozingen. Die bacteriën verwijderen in grote, via internet gemonitorde opslagtanks de biologische vervuilers en overtollige nutriënten uit het wijnafvalwater. Volgens Factor UTB is het afvalwater van een wijnmakerij die circa 12,5 miljoen liter wijn maakt, te vergelijken met de biochemische vervuiling in het rioolwater van een stadje met zo'n 20.000 inwoners. Na de bacteriële behandeling is het afvalwater zo schoon dat het weer aan het oppervlaktewater toegevoegd kan worden.
FoodNavigator Asia - Winery wastewater problem solved by ?internet of things?
Reageer
  • Deel
Druk af