Uit een nieuw rapport van de WHO blijkt dat wereldwijd ruim 41 miljoen kinderen jonger dan 5 jaar overgewicht of obesitas hebben. Dat komt overeen met 6,1% van alle kinderen onder de 5 jaar. In 1990 waren 31 miljoen kinderen (4,8%) te zwaar.

De WHO noemt de stijging ‘zorgwekkend’ en pleit onder meer voor richtlijnen rondom schoolmaaltijden, belasting op suikerhoudende producten en strengere regels voor reclame voor ongezonde voeding.

De stijging is het sterkst in landen met lage en gemiddelde inkomens. In 2014 had 15,5 miljoen kinderen daar overgewicht, tegenover 7,5 miljoen in 1990. Van de te dikke kinderen woont bijna de helt (48%) in Azië en een kwart in Afrika. Kinderen die eerder in het leven te kampen hebben gehad met ondervoeding, krijgen vaak overgewicht op het moment dat ze normaal beginnen te eten.

De sterke stijging in het aantal kinderen met overgewicht is volgens de WHO het gevolg van verandering van voedingsgewoonten, de beschikbaarheid en prijs van voedsel en de marketing van ongezonde producten. Ook verminderde fysieke activiteit bij kinderen speelt een rol. De WHO benoemt drie kritische periodes waarin extra aandacht moet zijn voor de ontwikkeling van overgewicht: voor de conceptie en tijdens de zwangerschap, gedurende de eerste levensjaren van het kind en tijdens de adolescentie. Peter Gluckman, covoorzitter van de commissie die het rapport opstelde: “Er is een sterk politiek engagement nodig om de wereldwijde toename van het aantal kinderen met overgewicht en obesitas aan te pakken.”
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - 41 miljoen kinderen onder de vijf jaar is te dik - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af