Vanaf vrijdag 9 december start pluimveeorganisatie Avined 'onaangekondigde' hygiënecontroles op pluimveebedrijven. De controles zijn bedoeld om de bewustwording te vergroten over het belang van (bedrijfs)hygiëne bij het voorkomen van de de insleep van ziektekiemen, met name vogelgriep. Tot de controles is besloten na de vaststelling van het hoogpathogene H5N8-virus bij wilde vogels en de uitbraken van vogelgriep op eendenbedrijven in Biddinghuizen. Vandaag werden op 2 nieuwe locaties, in Friesland, dode wilde vogels als gevolg van vogelgriep aangetroffen. Voor eenden- en kalkoenbedrijven, die niet aangesloten zijn bij het IKB-kwaliteitszorgsysteem, zijn extra hygiënemaatregelen van kracht.
Boerderij - Controles pluimveebedrijven om hygiënebesef
Reageer
  • Deel
Druk af