Opschorten van de ophokplicht, zoals de Duitse deelstaat Baden-Württemberg begin februari deed, is niet geoorloofd. "De lidstaten mogen de ophokplicht alleen opheffen op basis van de epidemiologische situatie inzake hoogpathogene vogelgriep op hun grondgebied", antwoordde Eurocommissaris Phil Hogan op een schriftelijke vraag van Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Als het doel is afwaardering van vrije uitloopeieren tot scharreleieren te voorkomen, is er sprake van een "niet toegestane omzeiling van de regels", citeert Vilt. In Nederland is de ophokplicht sinds november onafgebroken van kracht.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - Duitse truc voor behoud vrije-uitloopei is onwettelijk - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af