De Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA rapporteerde dit voorjaar over de aanwezigheid van residuen van diergeneesmiddelen en andere ongewenste stoffen in vee en dierlijke producten in 2014. Vilt ploos het rapport uit. Op een totaal van bijna 737.000 monsters kwam in 0,37 procent van de gevallen een probleem naar voren. Dat is iets meer dan in de zeven voorgaande jaren, toen het aantal niet-conforme stalen schommelde tussen 0,25 en 0,34 procent. Anderzijds zijn de testresultaten historisch gezien het laagst voor verboden (hormonale) stoffen. Daarentegen worden vaker sporen van zware metalen en natuurlijke gifstoffen die gevormd zijn door plantenschimmels aangetroffen.
VILT - Vlaams infocentrum land- en tuinbouw - EU vond minder verboden stoffen in dierlijke producten - VILT
Reageer
  • Deel
Druk af