Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) wordt op de zuidelijke zandgronden van ons land door boeren gefraudeerd met mest. Daardoor zorgen zij voor mislukkende nitraatdoelen. Het PBL baseert zich op een forse overschrijding van de wettelijke gebruiksnormen per regio, een overschrijding van gebruiksnormen op 10% van de risicobedrijven en zeer hoge fosfaatgehaltes in monsters van getransporteerde mest. Dat schrijft Boerderij.
Om de milieudoelen toch te halen, adviseert het PBL regionaal beleid. “Het huidige beleid werkt, dus je moet het kind niet met het badwater weggooien”, constateert hoofdonderzoeker Hans van Grinsven van PBL.
Boerderij - PBL: mestbeleid is onvoldoende effectief
Reageer
  • Deel
Druk af