Het aantal bomen op landbouwgrond is de afgelopen jaren wereldwijd gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. De stijging is gunstig, omdat agrobosbouw (gebruik van bomen op grond waar gewassen geteeld worden of vee wordt gehouden) de gevolgen van klimaatverandering 'verzacht'. Bomen slaan CO2 op. Door zijn omvang kan het landbouwareaal als het wordt ingezet als agrobosbouw een belangrijke rol spelen in de wereldwijde CO2-opslag, beweert hoofdauteur Robert Zomer. Hij signaleert grote regionale verschillen in boomaanplant: Zuidoost-Azië, Centraal-Amerika en West-Afrika zijn dichter bebost, Zuid-Azië en West-Europa wat minder. De landbouwgebieden van Oost-China, Noordwest-India en West-Azië zijn nog maar dunbebost.
Boerderij - Steeds meer bomen op landbouwgrond
Reageer
  • Deel
Druk af