Het kabinet stelt volgend jaar €20 miljoen beschikbaar voor de Voedselagenda. Dat blijkt uit de begroting 2017 van het ministerie van Economische Zaken. De Voedselagenda is er op gericht de "de hele voedselketen, van boer tot consument, [te betrekken bij] een voedselsysteem dat voorziet in voldoende, veilig, gezond en duurzaam geproduceerd voedsel dat bereikbaar is voor iedereen". Boerenkoepel LTO Nederland reageert op een zure manier tevreden. De organisatie is vóór voedselbeleid, maar vindt dat de gelden niet mogen worden onttrokken aan innovatiegelden die voor de landbouw bestemd waren.
Rijksoverheid - Prinsjesdag 2016: meer ruimte voor ondernemerschap en duurzame groei
Reageer
  • Deel
Druk af