De extreme weersomstandigheden maken het FrieslandCampina onmogelijk bij 450 leden-melkveehouders in Friesland, Groningen en Drenthe melk op te halen. Het zuivelconcern vraagt daarom de getroffen boeren hun melk in de mestput te laten te lopen. In totaal gaat er 4 tot 5 miljoen liter melk verloren, meldt Boerderij. Eind vorige maand gaf FrieslandCampina aan boeren te belonen met een bonus als zij minder melk zouden leveren.

Het is voor het eerst sinds 1979 dat er op grote schaal geen melk opgehaald kan worden. Zowel dinsdag als woensdag is er wel met een aangepast rijschema gereden, maar bleek in sommige regio's de situatie te gevaarlijk of konden de wagens niet bij de boerderijen komen doordat de politie wegen had afgesloten.

FrieslandCampina hanteert het uitgangspunt dat melk niet langer dan 3 dagen in de tank mag blijven zitten, omdat daarna de kwaliteit terug loopt. De noordelijke waterschappen hebben de getroffen boeren gemaand de melk niet op het riool of in de sloot te lozen. "Melk lozen op het riool is strafbaar. Bovendien wordt daarmee het volledige zuiveringsproces van de rioolwaterzuiveringsinstallaties lam gelegd", schrijven de waterschappen. De toevoer van grote hoeveelheden melk via het riool verstoort het continue proces van de zuivering. De waterschappen doen daarom het dringende verzoek de melk tijdelijk op te slaan en later te verwerken.
Boerderij - FrieslandCampina haalt geen melk in Noorden op
Reageer
  • Deel
Druk af