Sanderson Farms is een van de grootste Amerikaanse slachtkuikenproducenten. Het bedrijf startte recent een 'anti-misleidingcampagne'. De pluimveeproducent richt zich tegen het label 'antibioticavrij'. Dat wordt te pas en te onpas gebruikt door concurrenten omdat afnemers, waaronder de grote fastfood-ketens, hun klanten 'antibioticavrij vlees' willen bieden. Consumenten denken dat alleen kip die zonder antibiotica is grootgebracht veilig is en betalen daar extra voor. Volgens Sanderson Farm is dat een mythe, omdat in de VS alle kip wettelijk verplicht vrij moet zijn van antibiotica(residuen) voor ze geslacht worden. Voor de voedselveiligheid, het milieu én het dierenwelzijn zou verantwoord antibioticagebruik juist onontbeerlijk zijn.
Boerderij - ?Antibiotica-vrije kip is marketingtruc?
Reageer
  • Deel
Druk af